Informacje ogólne

Na lekcjach dokonywane jest szczegółowe omówienie epok, monografii wielkich artystów oraz najważniejszych zabytków. Zajęcia mają na celu zdobycie przez uczniów umiejętności patrzenia na dzieło sztuki, dostrzegania szczegółów oraz myślenia plastycznego. Uczą samodzielnego opisywania i analizowania dzieł, pomagają zrozumieć przemiany w sztuce od prehistorii po sztukę nowoczesną. Uwrażliwiają i poszerzają horyzonty w zakresie wiedzy o sztuce, pomagają również w przygotowaniu do matury z historii sztuki oraz rozmowy kwalifikacyjnej na studia wyższe.
Na lekcjach wykorzystywany jest bogaty materiał ikonograficzny (slajdy z rzutnika multimedialnego) oraz filmy o sztuce zrealizowane na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Zajęcia dodatkowo uzupełniane są o wspólny udział w najważniejszych wystawach i wydarzeniach artystycznych Warszawy.

Nauczyciel

mgr Agata Myjak
Absolwentka Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem). Od 2004 roku pracownik warszawskiej ASP. Wyróżniona przez Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków w konkursie na najlepsze prace naukowe, projektowe i popularyzatorskie z ochrony zabytków i muzealnictwa (w 2004 roku).