Opłaty w roku szkolnym 2013/2014

Rok szkolny 2013/2014
Wpisowe (jednorazowe) - 1000 PLN
Czesne (miesięczne, przez 12 m-cy w roku) - 1060 PLN

Konto, na które należy przekazywać opłaty:

Niepubliczne Liceum Plastyczne przy PJWSTK
65 2190 0002 3000 0046 2548 0101