MUZEUM SPOŁECZNE na Ochocie

Miejsce: osiedle między ulicami Bitwy Warszawskiej, Szczęśliwicką, Rokosowską i Białobrzeską
Czas: 16 października (wtorek) godz. 18:00
Finał akcji: ogrody Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego i Niepublicznego Liceum Plastycznego przy Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych
Muzeum społeczne Krzysztofa Żwirblisa jest akcją społeczno-artystyczną integrującą lokalne środowiska. Jest to projekt, który przeniesiony w dowolne miejsce aktywizuje mieszkańców w działaniu o sprawdzonym już formacie.

Muzeum społeczne na Ochocie to już piąta realizacja projektu w Warszawie. Pierwsza miała miejsce w 2010 r. na Mariensztacie. Kolejne: na Pradze, Muranowie i Woli – w ramach finisażu wystawy Ziemie podwójnie odzyskane prezentowanej wówczas w Zachęcie. Muzeum było też organizowane w innych miastach: w Lublinie na osiedlu LSM projektowanym przez Oskara Hansena, a ostatnio w Kalmarze w Szwecji.

Twórca wychodzi z założenia, że każdy człowiek jest osobistym „muzeum" – ma swoją historię i związane z nią pamiątki, własne pasje – i może nas po nim oprowadzić czy podzielić się jego niewielką częścią.

Autor wraz ze zespołem współpracowników tworzy ramę do działań zaproszonych osób. Najważniejsze jest nawiązanie kontaktu, co w pierwszej kolejności umożliwia promocja akcji wśród lokatorów. Sprzyja temu także realizacja filmu na temat miejsca i mieszkańców oraz organizowane z tej okazji warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych. Podczas realizacji Muzeum społecznego na Ochocie równie ważną rolę odgrywa współpraca działających na tym terenie instytucji, które zajmują się oświatą i kulturą.

Finał akcji, który jest otwarty dla publiczności z zewnątrz, to prezentacja filmu oraz okazjonalna wystawa złożona z przyniesionych przez lokatorów obiektów o różnej wartości estetycznej i sentymentalnej.

Nie bez znaczenia jest także sam teren, architektura, ukształtowanie wspólnej przestrzeni i związane z tym problemy czy miejsca szczególne: w tym przypadku niedostępne schrony ciągnące się pod podwórkami wojskowego osiedla.

Gospodarzem finału są Licea przy Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Miejsce - ogród dawnego przedszkola, kiedyś ogólnie dostępny, ale też dewastowany, zaśmiecony, noszący wyraźne ślady niestandardowego użytkowania - został oczyszczony. Za sprawą realizacji tego projektu będzie ponownie otwarty dla okolicznych mieszkańców. Innym praktycznym skutkiem tych działań jest spotkanie mieszkańców podczas wydarzenia, którego są współtwórcami i które bez ich udziału nie mogłoby zaistnieć.

Współpraca: Ośrodek Kultury Ochoty, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota”, RZUTNIKI.com