Informacje ogólne

Zajęcia na lekcjach malarstwa i rysunku mają na celu przygotowanie do samodzielnej pracy twórczej oraz zapoznanie się z podstawowymi problemami i z pojęciami plastycznymi:
  • malarskimi - znaczenie koloru, temperatura barw, barwy dopełniające, znaczenie koloru lokalnego, relatywizm kolorystyczny oraz ekspresja wypowiedzi.
  • rysunkowymi - rysunek walorowy, rysunek linearny, szkice postaci, studium postaci, portret.
Ćwiczenia te uzupełniane są poprzez:
  • stopniowe zapoznawanie słuchacza z problematyką malarską i rysunkową
  • przygotowywanie do samodzielnego stawiania problemów plastycznych
  • znajdowania najwłaściwszych środków wyrazu do najpełniejszego przedstawiania myśli plastycznej
  • wyposażenie ucznia w szeroko pojętą wiedzę z zakresu warsztatu oraz technologii malarskiej i rysunkowej
  • kształcenie umiejętności twórczego korzystania z różnorodnych tradycji malarskich i rysunkowych oraz otaczającej rzeczywistości
  • wykształcenia własnego stylu wypowiedzi plastycznej

Przykłady cyklów tematycznych

Zapoznanie się z możliwościami wypowiedzi plastycznej w zakresie malarstwa i rysunku.
Wprowadzenia pojęć: kolor – walor, kompozycja, rysunek walorowy i linearny. Zadania ze szkiców: kubików w perspektywie, postaci i postaci we wnętrzu.
Podstawy o budowie i znaczeniu barw. Wprowadzenie bardziej zaawansowanych form kompozycji w budowie wypowiedzi plastycznej.
Rysunek: nauka anatomii postaci, studium postaci, portret oraz studium dłoni.
Malarstwo: Nauka o barwach ciepłych i zimnych, barwy dopełniające, ćwiczenia w zakresie martwej natury. Regularne przeglądy prac uczniów oraz konsultacje indywidualne. Wystawa końcowo roczna jako ważny element podsumowania rocznej pracy grupy.
Rysunek: Dalsze wprowadzenie w zasady posługiwania się linią oraz zapoznanie się z rodzajami i charakterystyką linii – rysunek linearny. Rola walorów w rysunku walorowym oraz ich znaczenie w treści dzieła plastycznego. Wprowadzenie pojęcia przestrzeni w kompozycji rysunkowej.
Malarstwo: Wprowadzenie w zasady posługiwania się różnymi rodzajami kompozycji (dynamicznej, statycznej, horyzontalnej, wertykalnej). Wprowadzenie znaczenia planu w głębi kompozycji oraz umiejętna manipulacja kompozycją w celu wydobycia istoty treści obrazu. Ponadto każdy uczeń ma indywidualne przeglądy i konsultacje z nauczycielem.
Rysunek: Praca nad wykształceniem indywidualnego charakteru wypowiedzi plastycznej, stylu na bazie pracy z modelem – postać we wnętrzu, studium postaci, światłocieniowe studium postaci, portret, szkice.
Malarstwo: Praca nad wykształceniem indywidualnego charakteru wypowiedzi malarskiej, stylu na bazie ćwiczeń z martwej natury oraz postaci we wnętrzu. Duży nacisk na indywidualne przeglądy i konsultacje prac słuchaczy. Wystawa końcowo roczna jako podsumowanie pracy ucznia za okres roku szkolnego.

Nauczyciel

mgr Agata Myjak
Absolwentka Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem). Od 2004 roku pracownik warszawskiej ASP. Wyróżniona przez Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków w konkursie na najlepsze prace naukowe, projektowe i popularyzatorskie z ochrony zabytków i muzealnictwa (w 2004 roku).