Informacje ogólne

Podstawy fotografii i filmu to zajęcia niezwykle ważne w procesie edukacji plastycznej, ze względu na szerokie zastosowanie tych technik w wielu dziedzinach. Film i fotografia nie tylko dokumentują rzeczywistość, ale także mogą stać się doskonałym narzędziem kreacji.
Wiodącą ideą programu jest położenie nacisku na twórczą stronę tych mediów - stosowanie fotografii i filmu jako środka wypowiedzi artystycznej. Bazą do realizacji ćwiczeń jest wiedza teoretyczna, która umożliwia świadome decydowanie o tym, co powinno znaleźć się w kadrze i w jaki sposób ma być ukazane.
Uczniowie mają szansę poznać tajniki fotografii tradycyjnej i cyfrowej, nauczyć się obsługiwać sprzęt służący do zapisu obrazu, zaznajomić się z oprogramowaniem służącym do jego obróbki i montażu (m.in. Photoshop, Premiere), a także przekonać się, że można fotografować przy użyciu zwykłego pudełka.
Elementem uzupełniającym ćwiczenia praktyczne jest poznawanie historii fotografii i filmu poprzez projekcje filmowe, prezentacje i wizyty na wystawach fotograficznych.

Nauczyciel

Aleksander Myjak Aleksander Myjak
Urodzony 11 stycznia 1985 r. w Warszawie. W 2009 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Grafiki na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni projektowania książki prof. Maciej Buszewicza. Aneks w pracowni malarstwa prof. Adama Styki.
Od 2009 pracuje na Wydziale Grafiki na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, jako asystent.
W 2010 ukończył również Studium Pedagogiczne na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Laureat III nagrody w konkursie Grafika Warszawska (maj 2007) oraz Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego (czerwiec 2008) również w konkursie Grafika Warszawska.
Uczestniczył w zbiorowych wystawach: Galeria Aspekt (Warszawa), Galeria im. Van Gogha (Warszawa), Galeria 34 bis (Warszawa), Dom kultury w Pasevalk (Niemcy), Galerii Pentagon Wydziału Sztuki w Radomiu, COMING OUT 2009- najlepsze dyplomy warszawskiej ASP, Wielka Wystawa Grafiki Polskiej - Galeria Zamek w Reszlu (lipiec-wrzesień) 2011.
Wystawa indywidualna w Galerii f150 w Konstancinie-Jeziorna.
Wojciech Gwizdała Wojciech Gwizdała
Artysta malarz, grafik...
Wykształcenie: Studia Magisterskie na Akademii Sztuk Pięknych, kierunek Konserwacja Dzieł Sztuki.