Szkolny plan nauczania

Przedmioty ogólne

         

Przedmioty plastyczne/specjalizacyjne

                     
 

I

II

III

IV

RAZEM

 

I

II

III

IV

RAZEM

           

Język polski

3

3

4

4

14

Historia Sztuki

2

2

2

2

8

           

Język angielski

2

2

2

3

9

Rysunek i malarstwo

6

6

4

4

20

           

Język obcy II

2

2

2

2

8

Rzeźba

2

2

2

0

6

           

Historia

1

1

1

1

4

Podstawy projektowania

1

1

1

1

4

           

WOS

0

0

0

1

1

Podstawy fotografii i filmu

0

0

2

2

4

           

Matematyka

2

2

2

3

9

Techniki graficzne

7

8

7

6

28

           

Fizyka i astronomia

1

1

0

0

2

RAZEM

18

19

18

15

70

           

Podstawy przedsiębiorczości

0

0

0

2

2

                       

Technologia informacyjna

1

1

0

0

2

                       

Biologia

1

1

0

0

2

Chemia

2

0

0

0

2

Geografia

1

1

0

0

2

PO

1

1

0

0

2

WF

3

3

3

3

12

Godziny z wychowawcą

1

1

1

1

4

Religia/Etyka

2

2

2

2

8

Godziny do dyspozycji Dyrektora

0

3

3

3

9

RAZEM

23

24

20

25

92

Przedmioty plastyczne/specjalizacyjne

18

19

18

15

70

                       

RAZEM

41

43

38

40

162