Informacje ogólne

W ramach proponowanych zadań uczniowie zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z rzeźbą: bryłą, przestrzenią, kompozycją, proporcjami, kierunkami, jak również z zagadnieniami materiałowymi i technologicznymi. Rozwijają swoje zdolności manualne, kreacyjne i warsztatowe.
Treści nauczania przedmiotu:
  • studium z natury
  • płaskorzeźba
  • ćwiczenia kompozycyjne
  • wykorzystanie rzeźby do innych dziedzin artystycznych,np. animacji, gier
  • ceramika jako technika rzeźbiarska
  • podstawowe techniki utrwalania i uszlachetniania rzeźby

Nauczyciel

mgr Marta Anna Janik-Kamińska
Ur 21.02.1971 w Zakopanem, absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom magistra sztuki na wydziale rzeźby uzyskany w 1998 roku, ukończone studium podyplomowe w zakresie kształcenia pedagogicznego w latach 1997-1999 na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Galeria

exampleexampleexampleexampleexampleexampleexampleexampleexampleexampleexampleexampleexampleexampleexampleexampleexampleexampleexampleexampleexampleexampleexampleexampleexampleexampleexampleexampleexampleexampleexampleexampleexampleexampleexample